Aktualności szczegóły

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH!!!

Sebastian Kogut

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH!!!

Zostało nam 9 miejsc w projekcie "Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje"

Oferta skierowana do osób spełniających następujące warunki:
- osoba w wieku 30+
- osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony nie dłuższy niż okres 6 miesięcy
- osoba uzyskująca wynagrodzenie za pracę nie wyższe niż 2 250 zł brutto
- osoba posiadająca wykształcenie max. średnie
- osoba zamieszkała na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Po zrealizowanym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu:
- w przypadku osoby dotychczas zatrudnionej na umowę zlecenie, dostarczenie umowy o pracę w okresie do 1 miesiąca od uzyskania uprawnień
- w przypadku osoby dotychczas zatrudnionej na umowę o pracę, dostarczenie umowy o pracę z wykazaniem poprawy warunków zatrudnienia (np. umowa na czas nieokreślony, zwiększony etat, poprawa wynagrodzenia) w okresie do 1 miesiąca od uzyskania uprawnień

Szczegóły:
tel. 89 526 84 62, e-mail: csb@wmzdz.pl

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas