Aktualności szczegóły

Nowy Zarząd W-M ZDZ

Sebastian Kogut

Po 30- latach Prezesury Pan Henryk Narwojsz zdecydował, że podczas kolejnej kadencji Zarządu nie będzie pełnić tej zaszczytnej funkcji, udając się na emeryturę. Tym samym podczas walnego zebrania Członków naszego stowarzyszenia nowym Prezesem jednogłośnie został wybrany Pan Radosław Szutowicz. Do Zarządu wybrano również Panią Ewę Kołodziejczak oraz Panią Karolinę Zwiefkę. Gratulujemy!

Walne zebranie odbyło się 28.06.2021 r. w Centrum Szkoleń Branżowych ZDZ w Olsztynie.

Pan Henryk Narwojsz podczas tego dnia został wyróżniony przez Marszałka naszego Województwa Pana Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Pana Mirona Sycza odznaczeniem "Za szczególne osiągnięcia dla Warmii i Mazur".

Podczas spotkania Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Pan Rafał Górecki oraz Przewodniczący Krajowej Rady ZZDZ Pan Jacek Kwiatkowski wyróżnili pracowników oraz działaczy W-M ZDZ odznakami "Za Zasługi dla ZDZ".

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Dodatkowo z okazji 10-lecia działalności CSB uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową podkreślającą zasługi oraz osobiste starania Pana Henryka Narwojsza w budowie, a także rozwoju naszego obiektu.

 

 

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas