Aktualności szczegóły

Seminarium - Energetyczne Komisje URE

Sebastian Kogut

Dnia 25 maja 2017 roku w naszym Centrum odbyło się seminarium dla przewodniczących i sekretarzy Państwowych Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przy Zakładach Doskonalenia Zawodowego przez Urząd Regulacji Energetyki, do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Podczas spotkania dokonano prezentacji obiektu, przedstawiono regulacje z zakresu Prawa energetycznego oraz wymieniono doświadczenia z prac Komisji.  

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas