Prace na wysokości

Szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego Poziom 1

Szkolenie daje przede wszystkim wiedzę i umiejętności wymagane przez obowiązujące w Polsce akty prawne (Kodeks Pracy, rozporządzenia, dyrektywy unijne). Szkolenie oparte jest na systemie pracy na wysokości metodą dostępu linowego. System ten jest analogiczny do obowiązujących praktyk w całej Europie oraz większości krajów świata. To szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie prac w systemie dostępu linowego, co za tym idzie uzyskanie uprawnień technika linowego (Poziom 1). Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych. Maksymalna liczba osób szkolonych na jednego instruktora w danym terminie to 6 osób.

Dostępem linowym określamy wszystkie prace na wysokości, w których muszą być użyte dwie liny (robocza i asekuracyjna), potrzebne do przemieszczania się w pionie. Szkolenie skierowane jest między innymi do takich sektorów jak:

- budownictwo,

- energetyka,

- górnictwo,

- magazyny wysokiego składowania,

- telekomunikacja,

- telefonia komórkowa,

- inne, w których występuje zagrożenie upadkiem z wysokości.


Po pozytywnie zdanym egzaminie, otrzymany certyfikat ważny jest 36 miesięcy. Po tym czasie należy przystąpić do szkolenia okresowego (co 3 lata).

Szkolenie już dostępne.

Program zajęć

1. Przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości

2. Czynniki szkodliwe występujące przy pracach na wysokości oraz środki ochrony indywidualnej

3. Sprzęt i olinowanie

4. Techniki linowe

5. Ratownictwo

 

 

 • Cena 1500 PLN
 • Prace na wysokości
 • 40 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • Dziennik prac
  • Certyfikat branży budowlanej z zakresu chemii budowlanej
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do prac na wysokości
  • dobra kondycja fizyczna

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas