Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych a także uzyskanie uprawnień operatora zakończone egzaminem przed komisją UDT.

Program zajęć

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózków
 3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przez podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. Wiadomości z zakresu BHP
 6. Wiadomości o dozorze technicznym
 7. Bezpieczne użytkowanie i wymiana butli gazowych
 8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym
 • Cena 1050 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 33 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego

Najbliższe inne terminy

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas