Spawalnictwo

Kurs połączony zgrzewania HS+HM

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do zdania zewnętrznego egzaminu końcowego wg normy PN-EN13067:2013-05 przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych, natomiast zajęcia praktyczne w pracowni instalatorskiej, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt dla zgrzewaczy, z wydzielonymi dla każdego uczestnika kursu, stanowiskami.

Program zajęć

I. Część teoretyczna:

1. Tworzywa sztuczne - charakterystyka.

2. Podstawowe właściwości tworzyw sztucznych.

3. Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

4. Zgrzewanie tworzyw sztucznych - metody.

5. Urządzenia do zgrzewania.

6.Niezgodności w złączach zgrzewanych.

7.Badania złączy zgrzewanych.

8. Przepisy UDT dotyczące wytwarzania urządzeń technicznych z tworzyw sztucznych.

9.Wiadomości z zakresu BHP.

10.Wymogi egzamincyjne zgrzewacza wg normy PN-EN 13067:2013-05.

 

II. Część Praktyczna

1.Instruktaż wstępny Ćwiczenia i zajęcia praktyczne.

2. Ćwiczenia i zajęcia praktyczne ze zgrzewania.

 • Cena 2000 PLN
 • Spawalnictwo
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas