Instalatorstwo

Lutowanie twarde z egzaminem UDT

Kurs jest skierowany do:

- osób które będą wykonywały prace montażowe instalacji grzewczych oraz gazowych.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

W trakcie szkolenia słuchacz:

- zalicza poszczególne bloki tematycznych w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz  umiejętności praktycznych w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin zewnętrzny przed komisją UDT, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza odpowiedniego certyfikatu.

Program zajęć

1. Zasady bezpieczeństwa i ppoż. podczas lutowania

2. Obowiązujące przepisy, wytyczne norm i kwalifikowania

3. Zasady wykonywania połączeń lutem twardym w chłodnictwie

4. Zasady lutowania metodą 912 (lutowanie twarde płomieniowe)

5. Wykonywanie połączeń, próby szczelności

 

 

 • Cena 2700 PLN
 • Instalatorstwo
 • 20 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia

Najbliższe inne terminy

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas