Instalatorstwo

Monter instalacji i urządzeń sanit. wod-kan. i c.o.

Kurs monter instalacji i urządzeń sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowoczesnych technologii (w wybranych technologiach łączenia rur: gwintowane, klejone, lutowane, zgrzewane, zaciskowe) jest skierowany do:

osób, które będą wykonywały prace montażowe instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej kanalizacyjnych, grzewczych oraz gazowych.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

W trakcie szkolenia słuchacz:

- zalicza poszczególne bloki tematyczne w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz umiejętności praktyczne w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich.

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku, zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego, jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

 

 

instalatorstwo

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
2. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych
3. Instalacje kanalizacyjne
4. Instalacje wodociągowe
5. Instalacje gazowe
6. Kotłownia jako źródło ciepła
7. Instalacje centralnego ogrzewania
8. Zasady mocowań urządzeń i rurociągów instalacji
9. Dobór i eksploatacja pomp
10. Rodzaje materiałów izolacyjnych i zasady ich montażu
11. Techniki uszczelnień
13. Montaż grzejników
14. Montaż ceramiki sanitarnej
15. Montaż systemów podtynkowych
16. Narzędzia dla instalatorów

 • Cena 2500 PLN
 • Instalatorstwo
 • 60 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ogólna sprawności psychofizyczna
  • pełna koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • podzielność uwagi
  • umiejętność współpracy w grupie
  • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

Najbliższe inne terminy

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas