Budowlanka - prace wykończeniowe

Technolog robót wykończeniowych

Zajęcia teoretyczne są omawiane w sposób przystępny, zrozumiały i interesujący.

Zajęcia praktyczne z zakresu prac budowlanych, wykończeniowych odbywają się w formie praktyki w miejscu dostosowanym do odbywania zajęć praktycznych na „specjalnie przygotowanych stanowiskach roboczych”, gdzie będzie można wykonywać wszelkie prace, które są przedmiotem programu. Każdy uczestnik szkolenia ma niezależny dostęp do stanowiska pracy i samodzielnie wykonuje wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

 

 

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
3. Materiałoznawstwo
4. Technologia z elementami maszynoznawstwa
5. Układanie glazury, terakoty, posadzek
6. Budowa/montaż ścian kartonowo-gipsowych, sufitów podwieszanych
7. Szpachlowanie i malowanie
8. Tapetowanie

 • Cena 2400 PLN
 • Budowlanka - prace wykończeniowe
 • 80 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Certyfikat branży budowlanej z zakresu chemii budowlanej
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia
  • zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas