Budowlanka - stan surowy

Monter szalunków stropowych systemowych

Kurs jest skierowany do:

- osób dorosłych zamierzających do uzyskania dla potrzeb własnych praktycznych  umiejętności montażu szalunków stropowych systemowych,
- pracowników zainteresowanych doskonaleniem specjalistycznych umiejętności  zawodowych w  zakresie montażu szalunków systemowych,
- osób kształcących się w zawodzie „Cieśla” i przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych celem potwierdzenia kwalifikacji.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie montażu systemowych szalunków stropowych. Szkolenia ma charakter specjalistyczny i doskonalący. Cel kursu uwzględnia opanowanie umiejętności montażu szalunków stropowych systemowych.

Kształcenie praktyczne realizowane w oparciu o:

- zajęcia poligonowe i symulacyjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistego placu budowy,
- stanowiska montażu szalunków stropowych systemowych  wyposażone w przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia, elektronarzędzia, klucze monterskie  i sprzęt do montażu elementów  systemów, itp.

EGZAMIN

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Celem zaliczenia kursu jest przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego praktycznego obejmującego przekrojem zakres merytoryczny szkolenia. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

"szalunki stropowe"

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy montażu szalunków i pracy na wysokości
2. Posługiwanie się dokumentacją techniczno-projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania montażu
3. Systemy szalunkowe w budownictwie
4. Technologia montażu i demontażu szalunków stropowych systemowych
5. Deskowanie stropów i wykonywanie pomocniczych konstrukcji ciesielskich
6. Poligon budowlany - nauka praktyczna umiejętności montażu i demontażu szalunków stropowych
 

 • Cena 2200 PLN
 • Budowlanka - stan surowy
 • 60 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • ukończone co najmniej gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową)
  • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas