Budowlanka - stan surowy

Murarz - tynkarz

W efekcie szkolenia uczestnik kursu będzie umiał:

– posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie robót murarsko - tynkarskich,
– wykorzystywać w pracach murarsko - tynkarskich maszyny, urządzenia i narzędzia,
– oceniać przydatność materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach murarsko - tynkarskich,
– wykonywać prace murarsko - tynkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu,
– zachowywać w pracy zasady bhp.

Zajęcia praktyczne z zakresu prac murarsko - tynkarskich będą odbywać się w formie praktyki w miejscu dostosowanym do odbywania zajęć praktycznych na specjalnie przygotowanych stanowiskach roboczych, gdzie będzie można wykonywać wszelkie prace, które są przedmiotem programu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał niezależny dostęp do stanowiska pracy i samodzielnie wykonywał wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
3. Materiałoznawstwo
4. Technologia z elementami maszynoznawstwa
5. Prace murarskie
6. Prace tynkarskie

 • Cena 2200 PLN
 • Budowlanka - stan surowy
 • 60 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia
  • zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas