Budowlanka - stan surowy

Brukarz

Zajęcia praktyczne z zakresu prac brukarskich, wykonywania robót ziemnych i podsypek, brukowania nawierzchni z różnych materiałów będą odbywać się w formie praktyki w miejscu dostosowanym do odbywania zajęć praktycznych na „poligonie budowlanym”, gdzie będzie można wykonywać wszelkie prace, które są przedmiotem zamówienia. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał niezależny dostęp do stanowiska pracy i samodzielnie wykonywał wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
3. Materiałoznawstwo
4. Technologia z elementami maszynoznawstwa
5. Wykonywanie wykopów, skarp i nasypów oraz przygotowanie podłoża do prac brukarskich
6. Prace brukarskie i montaż nawierzchni drogowych

 • Cena 2500 PLN
 • Budowlanka - stan surowy
 • 60 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat branży budowlanej z zakresu chemii budowlanej
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia
  • zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas