Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi

Zarządzanie budową

Kurs jest skierowany do:

- osób które zajmują  procesem realizacji projektu inwestycyjnego w firmie.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych.

Po ukończeniu kursu słuchacze piszą test sprawdzający wiedzę nabytą na kursie i otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Proces realizacji projektu inwestycyjno-budowlanego
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
3. Podstawowe zasady prawne i przepisy
4. Uczestnicy procesu budowlanego- odpowiedzialność
5. Dokumentowanie procesu budowlanego
6. Podstawowe dokumenty kontraktowe i ich użycie
7. Spotkania rady budowy i ich użycie
8. Planowanie i rozpoczęcie budowy
9. Materiały i siła robocza
10. Budowa –inspekcje i odbiory częściowe
11. Obmiary, wycena i zapłata
12. Zmiany w kontrakcie, zamówienia dodatkowe i uzupełniające
13. Spory i ich rozstrzygnięcia
14. Przyjęcie robót/Odbiór robót. Okres zgłaszania wad, rękojmia i gwarancja

  • Cena 850 PLN
  • Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi
  • 16 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas