Roboty ziemne, drogowe i budowlane

Operator koparek jednonaczyniowych

Centrum Szkoleń Budowlanych jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Placówka jest uprawniona (nr NC-601-14444/1/11 z dnia 03.10.2011) do organizacji szkoleń operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r.)

Kurs prowadzony jest przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Uczestnik po odbytym kursie dopuszczony jest do egzaminu. Jako pierwszy chronologicznie jest egzamin praktyczny. Zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego. Szkolenie jest ważne przez rok i w ciągu roku można poprawić egzamin praktyczny.

Cena za szkolenie na operatora koparki jednonaczyniowej kl. III - 1 800 zł.

Cena za szkolenie na operatora koparki jednonaczyniowej kl. I z pominięciem kl. III - 3 500 zł. 

USŁUGI ROZWOJOWE

PROWADZISZ FIRMĘ ? JESTEŚ PRACOWNIKIEM ?

Usługi rozwojowe to kursy i szkolenia oferowane pracodawcom i pracownikom mikro- małych i średnich firm, na które można uzyskać dofinansowanie.  Zwrot kosztów szkolenia  50% lub  80 %.  Maksymalny pakiet szkoleniowy dla firmy to wartość 70 tys. złotych. Czyli warto ! Sprawdź aktualności na naszej stronie !

Program zajęć

1. Bhp ogólne
2. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych 
3. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 
4. Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych 
5. Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi 
6. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi 


 • Cena 1800 PLN
 • Roboty ziemne, drogowe i budowlane
 • 134 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Książeczka operatora maszyn roboczych
  • Świadectwo operatora IMBiGS
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjum
  • ukończone 18 lat
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparki jednonaczyniowej
  • staż pracy: minimum 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparki jednonaczyniowej

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas