Roboty ziemne, drogowe i budowlane

Operator koparko-ładowarek

Centrum Szkoleń Budowlanych jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Placówka jest uprawniona (nr NC-601-14444/1/11 z dnia 03.10.2011) do organizacji szkoleń operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r.)

Kurs prowadzony jest przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Uczestnik po odbytym kursie dopuszczony jest do egzaminu. Jako pierwszy chronologicznie jest egzamin praktyczny. Zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego. Szkolenie jest ważne przez rok i w ciągu roku można poprawić egzamin praktyczny. Koparko-ładowarki należą do najczęściej użytkowanych maszyn na niemal wszystkich budowach, gdzie są wykorzystywane do załadunku materiałów sypkich i wykonywania wykopów. Ze względu na bogaty zestaw osprzętu są i mogą być wykorzystywane jako młoty wyburzeniowe i hydrauliczne, wiertnice, frezarki, pompy wodne, zamiatarki, pługi itd.

Operatorzy koparko-ładowarek to najczęściej poszukiwana grupa pracowników branży budowlanej i drogowej.

USŁUGI ROZWOJOWE

PROWADZISZ FIRMĘ ? JESTEŚ PRACOWNIKIEM ?

Usługi rozwojowe to kursy i szkolenia oferowane pracodawcom i pracownikom mikro- małych i średnich firm, na które można uzyskać dofinansowanie.  Zwrot kosztów szkolenia  50% lub  80 %.  Maksymalny pakiet szkoleniowy dla firmy to wartość 70 tys. złotych. Czyli warto ! Sprawdź aktualności na naszej stronie !

Program zajęć

1. Bhp ogólne
2. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych 
3. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 
4. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek 
5. Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
6. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

 • Cena 1800 PLN
 • Roboty ziemne, drogowe i budowlane
 • 134 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Książeczka operatora maszyn roboczych
  • Świadectwo operatora IMBiGS
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjum
  • ukończone 18 lat
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparko-ładowarki
  • staż pracy: minimum 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparko-ładowarki

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas