Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi

Rozbiórka obiektów i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

Kurs jest skierowany do:

- osób które zajmują  robotami rozbiórkowymi odpadów azbestowych.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych.

Po ukończeniu kursu słuchacze piszą test sprawdzający wiedzę nabytą na kursie i otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Regulacje prawne dotyczące BHP przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem
2. Azbest-właściwości, zastosowanie, zużycie i zagrożenia
3. Stan prawny w Polsce dotyczący wyrobów zawierających azbest
4. Wyroby budowlane zawierające azbest-powstawanie odpadów azbestowych
5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest
6. Organizacja robót i technologia rozbiórki obiektów z elementami azbestu
7. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenie prac
8. Transport i składowanie odpadów azbestowych
9. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej  podczas prac remontowych i rozbiórkowych w kontakcie z azbestem
10. Programy usuwania wyrobów azbestowych w Polsce

  • Cena 450 PLN
  • Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi
  • 9 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas