Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Obsługa żurawi samojezdnych

Podczas szkolenia na obsługę żurawi samojezdnych słuchacze poznają:

 • zasady budowy, działania i obsługi żurawi samojezdnych,
 • przepisy dozoru technicznego w zakresie eksploatacji żurawi samojezdnych,
 • obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi żurawi samojezdnych.

Nabędą umiejętności:

 • prawidłowej obsługi żurawi samojezdnych,
 • prawidłowego reagowania w przypadku awarii żurawia, dążąc o uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materialnych,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi żurawi samojezdnych, ważne na terenie Polski przez 5 lat.

W cenę szkolenia został wliczony egzamin przed komisją UDT.

Program zajęć

1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych
2. Budowa żurawi samojezdnych
3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
4. Obsługa żurawi samojezdnych
5. Dozór techniczny nad żurawiami samojezdnymi
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
7. Zajęcia praktyczne

 • Cena 3500 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 38 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie, co najmniej zawodowe
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi żurawi

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas