Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Konserwator wózków jezdniowych

Pojazd szkoleniowy:

 • wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia NISSAN zasilany gazem

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, ważne na terenie Polski przez 5 lat.

W cenę szkolenia został wliczony egzamin przed komisją UDT.

Program zajęć

1. Wiadomości o dozorze technicznym
2. Wiadomości ogólne o budowie i eksploatacji wózków
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Budowa wózków
5. Konserwacja wózków
6. Zajęcia praktyczne

 • Cena 3500 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 80 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie, co najmniej zawodowe
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy konserwatora wózka jezdnego

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas