Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS)

Podczas szkolenia na obsługę żurawi przenośnych słuchacze poznają:

 • zasady budowy, działania i obsługi żurawi przenośnych,
 • przepisy dozoru technicznego w zakresie eksploatacji żurawi przenośnych,
 • obowiązujące zasady bhp w czasie obsługi żurawi przenośnych.

Nabędą umiejętności:

 • prawidłowej obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych
 • prawidłowego reagowania w przypadku awarii żurawia, dążąc o uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materialnych,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych, ważne na terenie Polski przez 10 lat.

W cenę szkolenia został wliczony egzamin przed komisją UDT.

Program zajęć

1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
2. Budowa żurawi przenośnych
3. Obsługa żurawi przenośnych
4. Dozór techniczny nad żurawiami przenośnych
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Zajęcia praktyczne

 • Cena 1050 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 40 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • ukończone co najmniej gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową)
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi żurawi przenośnych
  • dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia obsługi żurawi przenośnych lub holowanych przy pomocy pojazdów zasilanych energią, wymagane jest dodatkowe prawo jazdy kategorii obejmującej swym zakresem dane pojazdy

Najbliższe inne terminy

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas