Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo

Eksploatacja sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych i montażowych przy sieciach, urządzeniach i instalacjach gazowych.

Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne).

Opłata za egzamin - poza opłatą za kurs wynoszącą 430,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i tak w 2020 roku wynosi 260,00 zł/wniosek.

Program zajęć

1. Wielkości i jednostki miar, podstawowe prawa termodynamiki
2. Wymiana ciepła, zmiana stanu skupienia
3. Straty ciepła i ich przyczyny, kierunki działania dla zmniejszenia strat cieplnych
4. Straty ciepła i ich przyczyny, kierunki działania dla zmniejszenia strat cieplnych
5. Własności gazu metanowego
6. Rodzaje instalacji, rodzaje materiałów instalacyjnych
7. Technologie montażu instalacji gazowych˙
8. Zasady montażu instalacji gazowych˙
9. Próby szczelności instalacji gazowych´
10. Przyjęcie instalacji gazowej do eksploatacji, przeglądy okresowe
11. Układ technologiczny kotłowni opalanej gazem
12. Układ zasilania kotłów gazem oraz układ zasilania woda˛
13. Urządzenia pomocnicze kotłów
14. Stacja redukcyjna gazu
15. Aparatura kontrolno – pomiarowa
16. Zabezpieczenia kotłów opalanych gazem
17. Budowa i zasada działania palnika opalanego gazem
18. Uruchamianie, zatrzymanie, stany awaryjne

  • Cena 430 PLN
  • Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo
  • 2020-10-30 08:00 data rozpoczęcia
  • 8 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Zapisz się

Prowadzący

Anna Osińska

Specjalista ds. organizacji i obsługi szkoleń

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Budowlanych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas