Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO)

Pojazd szkoleniowy:

wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia NISSAN zasilany gazem.

Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem, ważne na terenie Polski przez 10 lat.

W cenę szkolenia został wliczony egzamin przed komisją UDT.

Program zajęć

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym

 • Cena 722 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 2019-10-16 15:00 data rozpoczęcia
 • 36 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego

Zapisz się

Najbliższe inne terminy

Prowadzący

Aneta Sosnowska

Opiekun szkolenia

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Budowlanych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas