Spawalnictwo

Kurs spawania blach i rur

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych, natomiast zajęcia praktyczne w pracowni spawalniczej, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt spawalniczy, z wydzielonymi dla każdego uczestnika kursu, stanowiskami spawalniczymi.  

Po zakończonych zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu państwowego pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa. Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną odbędzie się za pomocą egzaminu testowego zaś dla każdego egzaminowanego uczestnika kursu przewidziane jest oddzielne stanowisko spawalnicze.

Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

W przypadku kiedy spawacz w ciągu 2 lat od zakończenia szkolenia spawalniczego w jednej metodzie spawania podejmie szkolenia na kursach w innej metodzie spawania, może być zwolniony z określonej części zajęć teoretycznych.

Program zajęć

Wytyczne Instytutu Spawalnictwa:

W-14/IS-01

W-14/IS-02

W-14/IS-03

W-14/IS-04

W-14/IS-05

 • Cena 2000 PLN
 • Spawalnictwo
 • 2021-09-20 08:00 data rozpoczęcia
 • 140 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
  • Książka spawacza
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim
  • ukończone 18 lat

Zapisz się

Najbliższe inne terminy

Prowadzący

Aleksandra Jabłońska

Specjalista ds. organizacji i obsługi szkoleń

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Branżowych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas