Roboty ziemne, drogowe i budowlane

Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Centrum Szkoleń Budowlanych jest ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Placówka jest uprawniona (nr NC-601-14444/1/11 z dnia 03.10.2011) do organizacji szkoleń operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r.)

Kurs prowadzony jest przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Uczestnik po odbytym kursie dopuszczony jest do egzaminu. Jako pierwszy chronologicznie jest egzamin praktyczny. Zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego.

Szkolenie jest ważne przez rok i w ciągu roku można poprawić egzamin praktyczny.

Program zajęć

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Użytkowanie eksploatacyjne.
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
5. Zajęcia praktyczne.

 • Cena 1800 PLN
 • Roboty ziemne, drogowe i budowlane
 • 2021-09-25 08:00 data rozpoczęcia
 • 80 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Książeczka operatora maszyn roboczych
  • Świadectwo operatora IMBiGS
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjum
  • ukończone 18 lat
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako monter rusztowań
  • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu Ruszrowania budowlano-montażowe metalowe - montaż

Zapisz się

Prowadzący

Aneta Sosnowska

Specjalista ds. organizacji szkoleń

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Branżowych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas