Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie

Pilot Drona - NSTS - 01

NSTS-01 – europejskie uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS lub z widokiem z pierwszej osoby FPV z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 kg.

To szkolenie daje możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych, natomiast zajęcia praktyczne na specjalnie do tego przygotowanym lotnisku.  Kursanci wcześniej otrzymują dostęp do platformy elearningowej w celu zapoznania się z materiałem dydaktycznym.

Po zakończonych zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu pod nadzorem Wyznaczonego Operatora przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania egzaminów.

Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną odbędzie się za pomocą egzaminu testowego składającego się z 80 pytań. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Egzamin praktyczny odbywa się w przypadku zdania pozytywnie egzaminu teoretycznego. Cześć praktyczna obejmuje m.in. takie zagadnienia jak przygotowanie drona do lotu, sprawdzenie i ocena jego stanu technicznego, zaplanowanie operacji oraz ocena ryzyka, wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach, loty w warunkach odbiegających od normy w sytuacjach niebezpiecznych, czynności po zakończeniu lotu.

 

 

Po zdaniu egzaminu końcowego i następnie otrzymania od ULC decyzji o możliwości wykonywania lotów w NSTS-01, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia na pilota drona z możliwością wykonywania lotów w kategorii szczególnej.

 

Program zajęć

Dzień 1: Szkolenie NSTS-01

 •        Przepisy lotnicze,
 •        Ograniczenia możliwości człowieka,
 •        Procedury operacyjne,
 •        Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 •        Zajęcia praktyczne.

Dzień 2: Szkolenie NSTS-01

 •        Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 •        Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 •        Meteorologia,
 •        Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi,
 •        Zajęcia praktyczne.
 • Cena 1300 PLN
 • Obsługa maszyn i urządzeń w budownictwie
 • 2021-09-27 08:00 data rozpoczęcia
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu online – w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A1 i A3 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE
  • Certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego – w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE
  • Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego – w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • Ukończone 16 lat

Zapisz się

Prowadzący

Aneta Sosnowska

Specjalista ds. organizacji szkoleń

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Branżowych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas